Top

DOKUMENTY

GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

Biuro podroży OdraTravel rozpoczęło swoja działalność 01.08.1997 roku. Działamy na podstawie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w Polsce i za granica oraz zgodnie z ustawą o usługach turystycznych posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki. Dokumenty źródłowe przedstawiamy poniżej:

Załączniki